آیا فقه و اخلاق، دو مقولهٔ جدا از هم هستند؟

گاهی می‌شنویم که می‌گویند که فقه کف کار است و اخلاق حداکثر کار. این یعنی چی؟ آیا واقعاً فقه و اخلاق دو زمینهٔ جدا از هم هستند؟ هر کدام مبانی مربوط به خودشان را دارند؟ آیا ممکن است کاری اخلاقی باشد اما نه واجب و نه مستحب باشد؟

  • بستگی به تعریف‌تان از فقه و اخلاق دارد.

    Milad Khajavi   ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٢ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ فقه اخلاق را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.