چگونه شروع به برنامه نویسی کنم؟

اطلاعی از نحوه برنامه نویسی ندارم، چگونه می‌توانم برنامه نویسی را شروع کنم و یک برنامه نویس موفق شوم؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٢ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ کامپیوتر برنامه نویسی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.