آیا عادلانه است که در اسلام، زنان نمی‌توانند همانند مردان، همزمان چند همسر داشته باشند؟

آیا این عادلانه است که مردها در اسلام میتوانند چند زن داشته باشند اما یک زن تنها میتواند با یک مرد ازدواج کند؟ چرا زنها نباید بتوانند با چندمرد هم زمان ازدواج کنند؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٢ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام متعه ازدواج عدالت را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.