بهترین الگوریتم برای حذف خطوط تکراری یک پرونده با حجمی بیشتر از حافظهٔ رایانه، چیست؟

به دنبال الگوریتم بهینه‌ای هستم که بتوان خطوط تکراری پرونده‌ای که حجم آن بیشتر از حافظهٔ رایانه است را حذف کرد به طوری که پروندهٔ جدید خطوط پروندهٔ اصلی را بدون تکرار داشته باشد.

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ الگوریتم برنامه نویسی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.