حکم صلهٔ رحم با ارحامی که اصول دین را قبول ندارند چیست؟

حکم صلهٔ رحم با ارحامی که معاد (و دیگر اصول دین را) قبول ندارند و حتّا ممکن است نعوذ باللّه نسبت به پیامبران نیز بدگویی کنند، به شرط عدم تأثیرپذیری از اخلاق و اعتقادات ایشان چیست؟ آیا جایز است که برای صلهٔ رحم با ایشان به دید و بازدید و مهمانی ایشان رفت؟

آیا ایشان کافر هستند و احکام کافر بر ایشان صدق می‌کند؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام صله رحم حکم شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.