آیا اعمال «لیلة الرغائب» یا «شب آرزوها» از لحاظ سندی و روایی معتبر است؟

«لیلة الرغائب» یا همان «شب آرزوها» و اعمال آن-که پنجشنبه همین هفته هست- تا چه حد به لحاظ سندی و روایی معتبر و قابل اعتماد است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام لیلة الرغائب شب آرزوها بررسی سندی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.