آیا زن و شوهر حق تجسس در کار یکدیگر را دارند؟

آیا زن و شوهر حق تجسس در کار یکدیگر را دارند؟ برای مثال اگر زن با تلفن صحبت کند و شوهر مردد باشد که نکند او با کس دیگری ارتباط سوئی گرفته است، آیا شوهر مجاز به تجسس در این زمینه است؟ همینطور بالعکس در مورد زن نسبت به شوهرش؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ حریم خصوصی تجسس اسلام فقه را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.