در احکام شرعی، تشخیص موضوع با چه کسی‌ست؟

در احکام شرعی، تشخیص موضوع با چه کسی‌ست؟ آیا مرجع تقلید این اجازه را دارد که در تشخیص موضوع اظهار نظر کند؟ اگر تشخیص مقلّد در موضوع با تشخیص فقیه در موضوع متفاوت بود، وظیفهٔ مقلّد چیست؟ آیا می‌تواند بنا به تشخیص خود عمل کند؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ احکام اسلام موضوع را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.