آیا انسان، حقّ قانون گذاری دارد؟

آیا درجوامع بشری، انسان می‌تواند قانون تعیین کند؟ آیا مسلمانان می‌توانند نمایندگانی را از طرف خود جهت قانون‌گذاری انتخاب کنند؟ قوانینی که این عدّه مصوّب و ابلاغ می‌کنند، لازم الاجراست؟ اگر بله، در چه شرایطی؟ آیا قانون، همان عهد است یا با عهد تفاوت دارد؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ قانون اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.