توریه چیست و در چه شرایطی می‌توان توریه کرد؟

چند سؤال مرتبط با توریه دارم

  • تعریف دقیق توریه چیست؟
  • فرق توریه با دروغ چیه؟
  • آیا در همهٔ حالات می‌توان توریه کرد؟ یا خیر شرایط خاصّی دارد؟
  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام فقه توریه دروغ را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.