ختم قرآنی که در روایات در ماه مبارک رمضان توصیه شده، به شرط تدبّر است یا خیر؟

آیا صرف خواندن قرآن بدون تدبّر ثواب دارد؟ چرا در ماه مبارک رمضان، بر کمیّت خواندن قرآن تأکید شده است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ قرآن رمضان را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.