آیا غیر متخصص (غیر فقیه) حق رجوع به آیات و روایات و اخذ معارف از آن‌ها را دارد؟

آیا کسی که فقیه نیست و قدرت استخراج احکام شرعی را از قرآن و منابع روایی ندارد، حق رجوع به این منابع و کسب معارف از آن‌ها را دارد یا خیر؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ قرآن احکام شرعی حدیث را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.