در انتخاب مرجع تقلید برای عمل به مسائل اختلافی، شرایط مرجع تقلید، تقلیدی‌ست یا تحقیقی؟

  • کسی که می‌خواهد مرجع تقلید خود را انتخاب کند، ملاک‌هایی که می‌خواهد بر مبنای آن‌ها مرجع خود را انتخاب کند را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا برای این ملاکات، لازم است تقلید کند یا تحقیق؟ چرا؟
  • چرا اکثر علما در رساله‌های عملیهٔ خود، بابی به نام تقلید دارند؟
  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ مرجع تقلید تقلید احکام شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.