حکم ارسال نیروی نظامی برای کمک به مسلمانان بلاد دیگر که در حال دفاع از جان، مال و ناموس خود هستند، چیست؟

به طور مثال، حکم ارسال نیروی نظامی از طرف ایران به کشورهایی مثل سوریه و عراق (در حال حاضر) چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ حکم شرعی جهاد سوریه عراق را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.