آیا بیمه کردن، با توکّل به خدا، منافات دارد؟

فردی که به خدا ایمان دارد و به او توکّل می‌کند، آیا نیازی به بیمه کردن خود در برابر خطرات و صدمات مالی و جانی می‌بیند؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ بیمه اسلام توکل را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.