اگر فردی غذایی تعارف کند و ما احتمال دهیم که تعارفش صادقانه نیست، چه کنیم؟

اگر فردی به ما غذایی تعارف کند و ما این احتمال را بدهیم که وجه تعارف او صادقانه نبوده بلکه به خاطر رودربایستی یا حفظ آبرو بوده است. حکم خوردن آن غذا چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ تعارف آبرو حکم شرعی اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.