چه روزهایی از سال نسبت به دیگر روزها، جهت زیارت امام حسین علیه السلام فضیلت بیشتری دارد؟

چه روزهایی از سال نسبت به دیگر روزها، جهت زیارت امام حسین علیه السلام فضیلت بیشتری دارد؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ امام حسین زیارت شعائر اسلامی اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.