تعریف اسراف چیست؟

تعریف اسراف چیست؟ تعریفی که بر مبنای اون بتوان تشخیص داد که حدّ مجاز استفاده از منابع چقدر است و از چه حدّی بگذرد کار حرامی انجام داده‌ایم؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسراف اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.