طراحی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای چه حکمی دارد؟

آیا تولید بازی‌های و انیمیشن‌های که بیشتر جنبهٔ سرگرمی و تفریح را دارد، از نظر اسلام، کار مشروعی‌ست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ تفریح بازی رایانه‌ای اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.