حکم سرایت آب وضویی که با عضو نجس گرفته شده چیست؟

اگر پس از اینکه وضو گرفتیم متوجه شویم که یکی از اعضای وضو نجس بوده و در این فاصله آب وضو به بسیاری از وسایل زندگی سرایت کرده با توجه به اینکه تطهیر قسمتی از این وسایل مشقّت فراوان دارد بفرمایید وظیفه‌مان در ارتباط با آن‌ها چیست؟ ممکن است گفته شود که خب لازم نیست همهٔ وسایلی که با آن‌ها سر و کار داریم مطهر باشند، در چنین حالتی آیا لازم است که به بقیهٔ اهل خانه/محل کار اطلاع دهیم که فلان وسایل نجس هستند؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ نجاست وضو اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.