حکم ردّ کردن دعوت مؤمن چیست؟

اگر دوست مؤمنی داشته باشیم و ما را به خانه‌اش دعوت کند، حکم ردّ کردن دعوت او چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ دعوت اسلام ردّ دعوت مؤمن را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.