گفتن عیب مؤمن در برابر دیگران چه حکمی دارد؟

آیا در کارهای اجتماعی و گروهی مجاز به مطرح کردن عیوب اخلاقی هر یک از اعضای مؤمن گروه در جمع هستیم؟ به شرط آنکه

  • آن عیوبی را بیان کنیم که به کار گروهی آسیب می‌رساند
  • با نیت اصلاح افراد و بالطبع عملکرد گروه و آشکار کردن گلایه‌هایمان و دلخوری‌های‌مان از تک‌تک اعضاء گروه باشد
  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام اخلاق کار گروهی مؤمن را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.