حکم امر به معروف و نهی از منکر در حالتی که شرایط آن محقق نشده است، چیست؟

امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد که اگر محقق شوند، بر مکلف واجب می‌شود، حال بفرمایید اگر شرایط محقق نشود، حکم آن چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ امر به معروف و نهی از منکر اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.