ولی فقیه یک نفره یا چند نفر؟

اگر یک نفره آیا طریقه ی تشخیص اون یک نفر در آیه یا روایتی آمده؟

اگر همه ی فقهاء ولایت دارند پس چرا انقد روی ولایت یک نفر اصرار ورزیده میشود و مخالفت با ایشان بی بصیرتی است حتی اگر موافقت با فقهاء دیگر باشد؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ ولی فقیه ولایت فقیه اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.