حکم خواندن نماز فرادا در حین نماز جماعتی که عدالت امام جماعت‌شان برای‌مان محرز نشده، چیست؟

اگر جماعتی برای نماز به فردی اقتدا کرده‌اند که عدالت آن فرد برای ما محرز نشده. آیا در حین اینکه در حال نماز هستند، شرعا مجاز به خواندن نماز به صورت فرادا هستیم؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ نماز جماعت نماز فرادی نماز عدالت را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.