کسی که می‌تواند نماز را به جماعت بخواند و این کار را به دلایل غیرضروری انجام ندهد، مرتکب حرامی شده است؟

کسی که می‌تواند نماز را به جماعت بخواند و این کار را به دلایل غیرضروری انجام ندهد، مرتکب حرامی شده است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ نماز جماعت حرام نماز اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.