آیا بانک‌های نظام ایران، ربوی هستند؟ چرا؟

چرا اخیراً نسبت به بانک‌ها موضع‌گیری‌های جدّی شده؟

چطور تشخیص دهیم که معاملات بانک ربوی هست یا خیر؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ بانک ربا اسلام بانکداری اسلامی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.