آیا مواردی وجود دارد که علمای دین موظف به پنهان کردن و عدم بازگویی معارف دین باشند؟

آیا مواردی از معارف دینی وجود دارد که علما شرعاً وظیفه داشته باشند که آن معارف را فقط در محافل علمی مطرح کنند و از بیان آن‌ها در جامعه و عامهٔ مردم بپرهیزند؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.