در لینوکس چگونه می‌توان برای ورود مستقیم نویسه‌ای، کد یونیکد آن را از طریق کیبرد وارد کنیم؟

فرض کنید بخواهم علامت کپی‌رایت را که یونیکد آن U+00A9 است را از طریق صفحه کلید وارد کنم. این کار در لینوکس چگونه انجام می‌شود؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ لینوکس یونیکد را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.