من احتمالاً بخواهم کسب-و-کاری در زمینهٔ اینترنت اشیاء در ایران راه‌اندازی کنم. چالش‌هایی که ممکن است با آن روبرو باشم چیست؟

به نظرم رسیده که می‌توان سیستم یک گلخانه را کاملاً تمام اتوماتیک کرد. به طوری که سنسورهای حرارتی، نور، رطوبت و ... در قسمت‌های مختلف یک گلخانه کار بگذاریم و اطلاعات سنسورها را به سمت سرور بفرستیم تا سرور در این زمینه تصمیم گیری کند که وضعیت گلخانه چگونه باشد. دما بیشتر یا کمتر شود؟ چه موقع آیباری داشته باشیم؟ چه موقع سمپاشی شود و ...

اگر بخواهم چنین ایده‌ای را عملی کنم با چه چالش‌هایی رو-به-رو هستم؟ آیا سخت‌افزارهای مورد نیاز آن در ایران موجود است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اینترنت اشیاء اینترنت کسب و کار را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.