چه کتاب‌هایی را در حوزهٔ کارآفرینی پیشنهاد می‌کنید؟

اگه بخوام تو حوزهٔ کسب-و-کار، قوی بشم چه کتاب‌هایی بخونم؟ بهترین کتابی که در زمینهٔ کارآفرینی خوانده‌اید چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ کارآفرینی کتاب کسب و کار معرفی کتاب را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.