حکم انجام کاری که موجب ایذاء دیگران می‌شود چیست؟

در زندگی روزمره موارد متعددی اتفاق می‌افتد که قصد آزار دیگری را نداریم اما می‌دانیم اگر فلان کار را انجام دهیم موجب رنجش و آزار دیگری می‌شود. اینجا حکم انجام آن کار چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اسلام ایذاء حکم شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.