آیا در بهشت به غیر از لذّات اکل و شرب، حور و ... لذات معنوی نیز وجود دارد؟

انسان تصوری که از بهشت با خواندن آیات و روایات برایش بوجود می آید باغی بسیار بسیار بزرگ و زیبا هست که دهها و صدها و هزاران درخت در آن است از هر نوعی بخواهیم با انواع و اقسام میوه ها و خوردنی ها و نوشیدنی ها هر چیزی بخواهیم بلاتشبیه یک رستوران خیلی خیلی بزرگ سلف سرویس که دهها و صدها و هزارن نوع غذا داره از هر نوعی هر چقدر بخواهیم اینقدر بخوریم که جای نفس کشیدن هم نداشته باشیم با انوع و اقسام نوشیدنی ها از نوشابه و شربت و دلستر و دوغ و ... بعدش انواع و اقسام سالاد و میوه و دسر و ژله و ... هر میوه ای که بخواهیم

بعد در این باغ انواع و اقسام زنهای زیبا از هر تیپ و قیافه ای دهها و صدها عدد نشسته آماده خدمت گزاری به مومنین

آیا بهشت واقعاً این است؟! یعنی ماها که هیچ علمای ما عمری را تقوا پیشه کردند سعی کردند کوچکترین مکروهی مرتکب نشده و کوچکترین مستحبی را ترک نکنند که آخرش بروند بهشت بخورند و بیاشامند و بخوابند و عمل جنسی انجام دهند و لذت ببرند و ....؟! یعنی حاصل عمری تقوا پیشه کردن ما فقط میشود خوردن و خوابیدن و نکاح کردن و ...؟! واقعاً بهشت این است؟!

البته نمیگویم این چیزها بد هست نه خیلی هم خوب هست کیست که از لذت و خوردن و خوابیدن و آرامش و راحتی بدش بیاید!؟ اما میگم یعنی بهشت فقط اینه؟!

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٢ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ بهشت لذات بهشتی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.