حکم کارمزدی که بانک‌های قرض الحسنهٔ خصوصی از دریافت‌کنندگان وام می‌گیرند، چیست؟

بعضی از بانک‌های قرض الحسنهٔ خصوصی، مبلغی را به عنوان کارمزد در مقابل انجام کارهای دفتری، حقوق متصدیان مربوطه، محاسبات و نظارت بر پرداخت‌ها و ... از دریافت‌گنندگان وام می‌گیرند. حکم گرفتن چنین کارمزدی چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ بانک وام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.