آیا قاتل طفلان مسلم برادر کمیل بن زیاد بوده است؟!

بین برخی مردم مشهور شده است که قاتل طفلان مسلم شخصی بوده است به نام حارث بن زیاد نخعی و می گویند او برادر کمیل یار مشهور امیرالمؤمنین ع بوده است. آیا این حرف سند معتبری دارد؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.