به چه کسی فاسق می‌گویند؟

آاگه از کسی حتی یک حرام سراغ داشتیم و خبری از توبه اش نداشتیم هم باید فاسق بدونیمش حتی گناهان خیلی رایج مثل دروغ یا غیبت یا نگاه به نامحرم و ... یا نه فاسق یعنی کسی که مثلاً ظاهر درست و حسابی نداره مستمراً و مکرراً هم مرتکب انواع و اقسام گناهان ریز و درشت میشه؟!

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ فاسق اسلام را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.