لطفاً تعریف دقیقی از تجسس بفرمایید

برای مثال برای بنده سوال است که دیدن صفحه موبایل و رایانه دیگران، توجه و گوش دادن به گفت و گوی دو نفر، پرسیدن از مسائل شخصی و خصوصی دیگران (حتی از خودشان)، خواندن یادداشتها و نوشته‌های دیگران، زیر نظر گرفتن رفتار دیگران برای اینکه بفهمیم دیگری چه ساعاتی از منزل خارج می‌شود چه مواقعی سر کار می‌رود و ...، پرسیدن سوالاتی از مخاطب که می‌تواند از روحیات تمایلات درونی او پرده بردارد، مصداق تجسس محسوب می‌شود یا خیر؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ تجسس را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.