آیا گرفتن مهریه از شوهر، برای سفر حج واجب است؟

اگر زنی بدونه که با دریافت مهریه، استطاعت حج پیدا می‌کنه. آیا لازمه که مهریه‌ش را از شوهرش طلب کنه؟

همچنین بگین تو چنین حالتی زن می‌تونه مهریه‌ش رو ببخشه؟ یا نه حتما لازمه طلب کنه؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ مهریه حج واجب استطاعت را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.