یه برنامه خوب برای مدیریت کارهای روزانه معرفی کنین روی گوشی اندروید

دنبال برنامه‌ای می‌گردم که باهاش بتونم کارهام رو مدیریت کنم، اولویت بندی شون کنم و نهایتاً بتونم به بهترین شکل از زمانم استفاده کنم.

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ اندروید مدیریت زمان را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.