بهترین و روان ترین ترجمه کتاب قرآن

درود. در جستجوی کتاب قرآنی هستم که ترجمه اش یه مقدار روان باشه و البته فقط ترجمه خالی نباشه و یه مقدار از تفاسیر هم استفاده کرده باشه.

  • و علیکم السلام و رحمة اللّه

    Milad Khajavi   ۲۲ دی ۱۳۹۶
  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ قرآن ترجمه تفسیر را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.