تفاوت عشق و حب چیست؟

آیا فرقی بین عشق و حب وجود دارد؟ اگر بله، فرق این دو در چیست؟ آیا هر دو، امر مطلوبی هستند؟ و نهایتاً آیا در ادبیات دینی، چیری به نام عشق داریم؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ عشق را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.