حدیثی درباره عرق زیر چادر داریم؟

در فصای مجازی چنین حدیثی منتشر می شود: "عرقی که زن زیر چادر می ریزد سه جا برای او نور می شود: در درون قبر؛ در برزخ؛ در قیامت." آیا سندی دارد؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ حدیث اسلام حجاب را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.