آیا محبّت مادر به فرزند بدون در نظر گرفتن پاداش اخروی، کار عقلایی‌ست؟

اینکه مادر بدون چشم‌داشت به فرزندش محبّت می‌کند. شب‌ها به خاطر او بیدار می‌ماند و سختی می‌کشد و از خود گذشتگی می‌کند. آیا این‌کارها عقلایی هستند؟ اگر عقلایی هستند وجه عقلایی بودن این کارها چیست؟ و اگر خیر، آیا این رفتارها مطلوب هستند یا خیر؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ محبت عقلایی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.