حکم استفاده از مادّهٔ غذایی در محلّ کار که در معرض فساد است و صاحب آن مشخص نیست، چیست؟

اگر در یک مکان عمومی مثل محلّ کار، مادهٔ غذایی وجود داشته باشد که صاحب آن مشخص نیست و در معرض فساد است، در صورتی که صاحب آن پیدا نشود، وظیفهٔ ما چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

١ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ حق الناس اسراف حکم شرعی را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.