ملی بودن صنعت نفت چه مستند شرعی دارد؟

با توجه به این که مرزهای سیاسی محدث بین بلاد اسلامی از نظر شرعی معتبر نیست به چه میزان فقهی می توان تنها 80 میلیون مردمی را که در چارچوب مرزهای سیاسی ایران زندگی میکنند در نفت ایران ذی حقّ دانست؟ اساساً آیا نفت مانند معادن دیگر است که مالک زمین، مالک آن است و تنها پرداخت خمس آن بر او واجب است یا این که به عنوان انفال ملک امام امّت و حاکم معصوم تلقّی می شود یا این که چون سرزمین ایران با جنگ فتح شده، همه مسلمین در این فتوحات شریک اند یا حکم دیگری دارد؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.