آهسته یا بلند خواندن حمد و سوره وقتی وظیفه مأموم قرائت است و وظیفه امام تسبیحات اربعه

در نماز عشاء اگر انسان به رکعت دوم نماز جماعت برسد، در رکعت سوم که امام جماعت تسبیحات اربعه می خواند و مأموم چون در رکعت دوم است وظیفه اش قرائت سوره حمد است، آیا باید حمد و سوره را بلند بخواند یا آهسته یا مخیّر است؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.