جوان مجردی که هزینه‌های ازدواج پیش روی خود دارد، با چه شرایطی برای حجّ واجب، مستطیع محسوب می‌شود؟

آیا فرد مجردی که مبلغ معتنابهی مال به او رسیده، به حدّی که اگر به حج رود با باقیماندهٔ آن مال نمی‌تواند هزینه‌های زیادی که برای تشکیل خانواده پیش روی خود می‌بیند (مخارج عقد و عروسی، اجاره یا خرید خانه، خرید وسیلهٔ نقلیه و …) را بپردازد. آیا این فرد مستطیع محسوب می‌شود؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ حچ واجب مستطیع را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.