برای کوه‌نوردی و گردشگری، چه کفشی مناسب است؟

نکاتی که لازم است هنگام خرید کفش برای استفادهٔ معمولی (نه حرفه‌ای) در طبیعت‌گردی و کوه‌نوردی دقّت داشته باشم چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ کوه نوردی طبیعت گردی گردشگری کفش را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.