آیا واکسن برای سلامتی انسان ضرر دارد؟

بعضی از طبیبان سنتی، مخالف استفاده از واکسن هستند. آیا واکسن برای سلامتی انسان ضرر دارد؟ دلایل آن‌ها چیست؟

  1. با این پیکان می‌توانید به سؤالات امتیاز مثبت یا منفی بدهید.
  2. برای ویرایش سؤال/پاسخ خود از این گزینه استفاده کنید.
  3. اگر سؤال را درست متوجه نشدید، می‌توانید نظری برای نویسندهٔ سؤال بگذارید.
  4. اگر سؤال کننده، پاسخی را به عنوان راه حل انتخاب کند، این علامت ظاهر می‌شود.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.

٠ پاسخ

این پاسخی نیست که دنبالش می‌گردید؟ بقیهٔ سؤالات با تگ واکسن سلامت را ببینید یا سؤال خودتان را بپرسید.