1. این شمارندهٔ امتیازهاست. کاربران به سؤال‌های خوب امتیاز مثبت می‌دهند.
  2. وقتی که کسی به سؤال پاسخ نداده باشد، رنگ این شمارنده قرمز است.
  3. Esse �cone indica se a pergunta tem ou n�o solu��o. Caso tenha ele ficar� verde.
  4. سؤالات توسط برچسب‌ها دسته‌بندی می‌شوند.
  5. اینجا کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از رفتار این سیستم ببینید.